Trainingen

De aanpak is ook pragmatisch en grotendeels afhankelijk van het vraagstuk dat bij mij is neer gelegd. Dit kan een verstoorde werksfeer zijn, geen goede of zorgvuldige communicatie tussen afdelingen, onvoldoende gezamenlijk resultaat binnen een afdeling etc.

Tijdens de training kijk ik vooral naar de belevingswerelden van de aanwezige deelnemers. Vaak zit hierin al een grote slag die te maken is met betrekking tot inzicht in ieders belevingswereld en het begrip daarvoor. Het uitspreken naar elkaar van deze belevingswerelden geeft vaak een prima basis voor een optimale veilige trainingsomgeving. Deze veiligheid is het uitgangspunt om te komen tot het beoogde resultaat van de training.