Coaching

Ook hier is mijn aanpak pragmatisch en eenvoudig. Vaak is de intake al het eerste coaching gesprek. Van belang is dat de client bereid is kritisch naar zich te kijken. Alleen op deze manier wordt sneller inzicht verkregen in de situatie en de eventuele onderliggende problematiek.

Om het zelfsturend vermogen van de client weer te activeren kan vaak in maximaal vijf sessies een enorme vooruitgang worden geboekt. Het kan zijn dat dit tijdelijk onder druk is komen te staan of zelfs is verdwenen.

Na elke sessie gaat de client met een huiswerkopdracht terug de praktijk in. Bedoeling is dat het ongewenste gedrag door verkregen inzichten in de sessies wordt gekeerd. Het effect van andere gedachten en gedrag wordt zelf direct in de praktijk gebracht. Eventuele lastige situaties die de client tegenkomt tussen twee sessies door kunnen gebruikt worden om weer verder te komen richting het gewenste resultaat wat in de intake is benoemd.